Правителството одобри Национален план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 година

Написано от infraproadmin на август 18, 2022 в Uncategorized @bg

Правителството одобри Национален план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 година

На 20 юли 2022 г. Правителството одобри Национален план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 година. Планът бе разработен от обединение НП-Комбиниран транспорт, с водещ партньор Инфрапроект консулт ЕООД.

За разработване на Плана бе изготвен анализ на състоянието на сектора комбинирания транспорт в България, преглед и оценка на законодателството в областта на комбинирания транспорт в други държави членки на ЕС. В рамките на Плана са предложени законодателни практики и мерки, подходящи за прилагане в България, като Планът включва Пакет от организационни, административни, експлоатационни, инфраструктурни, финансови и други мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в страната. Целите на Плана са за повишаване на конкурентоспособността на комбинирания транспорт в сравнение с автомобилния товарен транспорт и за прехвърлянето на товари към другите видове транспорт.

Публикацията е достъпна на този адрес: