• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

август 2022

Правителството одобри Национален план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 година

Правителството одобри Национален план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 година На 20 юли 2022 г. Правителството одобри Национален план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 година. Планът бе разработен от обединение НП-Комбиниран транспорт, с водещ партньор Инфрапроект консулт ЕООД. За разработване на Плана бе изготвен анализ […]

Форум „Strategic Infrastructure and Investments 2022” – създаване на по-качествена, по-достъпна, по-устойчива и по-екологична инфраструктура

Форум „Strategic Infrastructure and Investments 2022” – създаване на по-качествена, по-достъпна, по-устойчива и по-екологична инфраструктура На 07 юли 2022 г., д-р икон. Розалина Козлева, участва във форум Strategic Infrastructure and Investments 2022, организиран от ГРАДЪТ Медиа Груп в стратегическо партньорство с Европейската инвестиционна банка. На форума бяха обсъдени развитието на няколко от ключовите мрежи в […]

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД