Лятна школа по „Мениджмънт в енергетиката“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Написано от infraproadmin на септември 21, 2018 в Uncategorized @bg

Като гост лектор на списание „Ютилитис“, д-р икон. Розалина Козлева изнесе лекция на тема Проектно оценяване в енергетиката по време на Лятната школа по „Мениджмънт в енергетиката“ (19 до 21 септември 2018 г.), проведено в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

В обучението взеха участие представители от енергийния отрасъл, докторанти и български и чуждестранни студенти. Лекции изнесоха преподаватели и представители от СУ “Св. Климент Охридски”, „Шнайдер Електрик България“, ЕЙ И ЕС България, Асоциация на търговците на електроенергия в България, Адвокатско дружество, Индустриален клъстер Електромобили, КЕВР и ЧЕЗ Електро България АД.

Публикацията е достъпна на този адрес.