• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

януари 2017

Конференция „Планът „Юнкер“ – възможности и резултати“

На 16 януари 2017 г. д-р икон. Розалина Козлева присъства на конференция „Планът „Юнкер“ – възможности и резултати“, която бе организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в гр. София. На форума участваха Илияна Цанова, заместник-управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (главен стълб на плана „Юнкер“), вицепремиерът Томислав Дончев и […]

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД