„Инфрапроект консулт“ взе участие в Брокерско събитие за намиране на партньори за проекти по предстоящите конкурси за 2017 г. за Транспорт по Хоризонт 2020, 28 септември 2016 г., Брюксел

Написано от infraproadmin на септември 30, 2016 в Uncategorized @bg

„Инфрапроект консулт“ посети Информационен ден по Хоризонт 2020, Приоритет Интелигентен, зелен и интегриран транспорт и взе участие в Брокерско събитие за намиране на партньори за проекти по предстоящите конкурси за 2017 г. за Транспорт по Хоризонт 2020 на 28 септември 2016 г. в Брюксел

В рамките на брокерското събитие,  д-р икон. Розалина Козлева и ик. Марина Вачкова проведоха няколко срещи с потенциални партньори, на които представиха дейността на Инфрапроект консулт и обсъдиха идеи за проектни предложения.

„Умен, зелен и интегриран транспорт“ е направление, част от програмата Хоризонт 2020, което цели да повиши конкурентоспособността на транспортния сектор в ЕС и да създаде европейска транспортна система, в която ресурсите да се използват ефективно, природосъобразно, безопасно и безпроблемно в полза на икономиката и обществото като цяло. За целта, от бюджета на ЕС, са разпределени 6,3 млрд. евро за периода 2014 – 2020 г.

Информацията е публикувана в сайта на ETNA 2020 и е достъпна на този адрес.