Подготовка на проекти

Оценка, анализ и подготовка на инвестиционни проекти и предпроектни проучвания. Анализ на приложимостта за финансиране от фондовете на ЕС.

Специализиран екип

Висококвалифициран екип от експерти в областта на икономиката и финансите, както и множество партньори - експерти в сферата на транспорта, околната среда, правото и др.

Най-актуалните нормативи

Спазване на най-актуалните международни и европейски стандарти и нормативи в областта на управление на качеството, инженерно-консултантските услуги, изготвянето на анализи и проучвания, търговското право.

От идея до реализация

Техническа помощ и комплексна подкрепа на проекта от предпроектно проучване, финансиране, реализация и управление на проекта, последваща оценка и мониторинг.

Услуги

Подготовка и оценка на проекти

Оценка на инвестиционни проекти въз основа на анализ на разходите и ползите. Попълване на формуляри за кандидатстване и съпътстваща проектна документация.

Прочетете повече
Концесии и обществени поръчки

Изготвяне на концесионни анализи - правни, финансово-икономически, технически и екологични анализи и обосновки. Подготовка на конкурсна документация - проекти на документи

Прочетете повече
Управление на инвестиционни проекти

Съдействие и подкрепа на инвеститорите при изпълнение на проектите, включително такива финансирани със средства от европейските фондове

Прочетете повече
Лицензии и регулаторни отношения

Консултации относно правните аспекти на регулаторните отношения при предоставяне на услуги от общ икономически интерес в енергетиката, ВиК услугите, обществения...

Прочетете повече
Инженерно-консултантски услуги

Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, предоставяне на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството

Прочетете повече
Бизнес планиране

Маркетинг анализи, анализи и оптимизация на разходите, анализи на критичното производство. Оценка на активи и дялове. Финансово моделиране на дейността

Прочетете повече